Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 1. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Svátek

Svátek má Vladislav

Aktuální teplota

18.1.2022 20:09

Aktuální teplota:

3,3 °C

Vlhkost:

81,7 %

Rosný bod:

0,5 °C

Navigace

Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Systém nakládání s odpady v Líšťanech se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 2/2018.
 
Poplatek činí 300 Kč za kalendářní rok.
Poplatek platí:
  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba
Poplatek je splatný do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Popelnici je však nutné opatřit novou známkou do konce února příslušného kalendářního roku (viz dále).
Poplatek je možné zaplatit hotově na obecním úřadě v Líšťanech nebo převodem na účet: 20327481/0100, jako variabilní symbol uveďtě číslo popisné, v poznámce k platbě uveďte: poplatek za komunální odpad.
 
Další pravidla stanovující povinost platit zmíněný poplatek, včetně případů osvobození od poplatku, stanovuje obecně závazná vyhláška č. 2/2018.
 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

- odpady, které již nelze dále vytřídit nebo využít
Směsný komunální odpad je možné ukládat do:
  • popelnic o objemu 110 l přidělených k příslušnému objektu
- v případě poničené popelnice, je možné zažádat o novou následujícím způsobem:
při svozu odpadu je nutné požádat pracovníka firmy svážející odpad o poukázku na výměnu popelnice a tu poté donést na obecní úřad, kde bude vydána nová popelnice
- popelnici je nutné při změně kalendářního roku opatřit novou známkou, a to do konce února příslušného kalendářního roku
- kontejner je otevřen každou sobotu v čase od 9:00 do 11:00
- do kontejneru NEPATŘÍ velkoobjemový odpad
  • odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství
 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Stanoviště sběrných nádob na tříděnný odpad se nachází u prodejny Coop (č. p. 136), nad budovou obecního úřadu (v ulici Hrabačov) a u kulturního domu (ulice Na Place, č. p. 258).

PAPÍR

ANO
Do modrých kontejnerů na papír lze odkládat noviny, letáky, časopisy, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky a knihy. Možné je vhazovat i obálky s fóliovými okénky (bublinkové obálky vzhazujte pouze bez plastového vnitřku). Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Do kontejneru na papír je možné již odkádat i ruličky od toaletního papíru a kuchyňských utěrek i plata na vajíčka, které ještě donedávna bylo nutné (z důvodu již mnohočetné recyklace) dávat do směsného odpadu či na kompost.

NE
Do kontejneru nepatří papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, laminovaný papír, kopíráky, nápojové kartony, fotografie, použité papírové kapesníčky. Znečištěný papír již nelze dále recyklovat!
 
SKLO

ANO
Do zeleného kontejneru na sklo patří jakékoliv sklo (například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin). Sklenice není nutné pečlivě vymývat, obsah stačí vyškrábnout, drobné znečištění u skla nevadí. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří, skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku nevadí, shoří při zpracování), skleněné flakonky od parfémů. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
 
PLASTY

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Do kontejnerů na plasty v obci Líšťany je možné vhazovat i nápojové kartony (každá obec může mít dohodnuté jiné podmínky). Do kontejneru patří také pěnový polystyren, který sem vhazujte v menších kusech. Z kartáčů na nádobí a kartáčků na zuby vhazujte jen rukojeť (silonové štětinky je třeba odlomit a vhodit do směsného odpadu).

PET láhev je před vhozením do kontejneru sešlápněte. Víčko je možné poté nasadit volně zpět na láhev, ale již NEutahovat. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Kelímky od jogurtů a jiných potravin není nutné důkladně vymývat. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Vypláchnutí vodou je žádoucí spíše z důvodu delšího skladování doma a možného zápachu.

Velkým problémem v recyklaci je však mastnota. Obaly od potravin nesmí být mastné! Například plastovou láhev od oleje je třeba pořádně vymýt, nejlépe přípravkem na nádobí a teplou vodou, jinak patří do směsného odpadu stejně jako další mastné obaly.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, PVC, silonové punčochy, objemné plastové předměty, gumové rukavice, molitan (houbičky na nádobí), plastové tuby od pleťových masek, tuby od zubní pasty.

PYTLE NA PLASTOVÝ ODPAD

Plastové odpady je možné třídit v domácnostech také do plastových pytlů, které jsou k dostání na obecním úřadě. Pytle se vyváží každý první pátek v měsíci. V tento den je postavte před svůj dům již ráno, nejlépe již ve čtvrtek večer.

KOVY
Kovový odpad je možné nosit nas sběrné místo u obecního úřadu (dvůr u OU). Jedenkrát ročně (zpravidla na jaře) pořádají spolky sběr železa, kdy je možné kovový odpad odložit před dům. O termínu svozu jsou občané informováni.

Drobný kovový odpad je možné odkládat také do šedého kontejneru nacházejícího se u kulturního domu (ulice Na Place, č. p. 258).

ANO

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

NE

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

TEXTIL

Textil a obuv lze odnášet do bílého kontejneru umístěného u prodejny COOP (č. p. 136).

ANO
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty.
 
NE

Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

BIOODPAD

Materiál roslitnného původu, zejméná z domácností, údržby zahrad a jiných ploch pokrytých vegetací (listí, větve, tráva, rostliny, ovoce, zelenina). Biodpad je možné odkládat na vyhrazený prostor u fotbalového hřiště.

POUŽITÉ KUCHYŇSKÉ OLEJE
Použité kuchyňské oleje je možné umístit do sběrné nádoby umístěné u kulturního domu - u zadní části bývalého pohostinství (poblíž dětského hřiště).
Olej slévejte doma do PET lahví, které po naplnění vhoďte uzavřené do zmíněné nádoby. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.

Olej nikdy nevlévejte do odpadu, kde tuhne a zanáší tak potrubí.
Do nádoby PATŘÍ:
-přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 
Do nádoby NEpatří:
- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál
    
 
OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).

Objemný odpad je možné odkládat dvakrát ročně v rámci svozového týdne na sběrné místo u obecního úřadu (dvůr při OU).

ELEKTROODPAD

Malé i velké elektrospotřebiče lze donášet do sběrného místa u OU (dvůr při OU).

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Nebezpečným odpadem se rozumí např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky. Nebezpečný odpad lze odevzdat na sběrném místě u OU (dvůr při OU).

PNEUMATIKY
Použité pneumatiky na sběrném dovře nepřijímáme. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Pneumatiky tedy odvážejte do míst zpětného odběru. Zpětný odběr v těchto místech musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Vzhledem k tomu, že výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik buď v individuálním systému (samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo prostřednictvím kolektivního systému, existují dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik.

Více o zpětném odběru pneumatik informují stránky Ministerstva životního prostředí.
 
SBĚRNÉ MÍSTO PŘI OBECNÍM ÚŘADĚ

Otevírací doba sběrného místa je dvakrát v týdnu v úředních hodinách obecního úřadu, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00.

PYTLÍKY NA PSÍ EXKREMENTY

V obci jsou rozmístěny zásobníky na pytlíky na psí exkrementy. Žádáme majitelé psů, aby si po svých psech uklízeli.

 
A picture