Líšťany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Realizace projektu „Kompostéry Lounské Podlesí“

Tento projekt byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 103. výzvy OPŽP 2014-2020.

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru ve vybraných obcích Mikroregionu Lounské Podlesí. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu, se kterými pak dochází k jejich ukládání na skládky odpadů a zpracovávat ročně až 341 tun biologicky rozložitelných odpadů v kompostérech.

Záměrem projektu je pořídit technické vybavení pro sběr a zpracování bioodpadů v obcích  Cítoliby, Hřivice, Líšťany, Pnětluky, Ročov a Zbrašín. Bude pořízeno 560 kusů kompostérů s rozmístěním u obyvatel ve vymezeném spádovém území vybraných obcí a přilehlých osad.

Projekt předpokládá, že veškeré rostlinné zbytky z domácností a ze zahradních ploch budou kompostovány v kompostérech - v místě její produkce. Vzniklý kompost bude zpětně používán převážně pro potřeby občanů na zlepšení kvality zahradní půdy, případně kompost využije i obec na přihnojování veřejné zeleně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU IROP logo

Datum sejmutí: 4. 11. 2022 Zodpovídá: Správce Webu